എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി കെ .സി.വൈ.എൽ രാജപുരം യൂത്തിന്റെ തകർപ്പൻ ഫ്ലാഷ് മൊബ് "ജിമിക്കി കമ്മൽ '' ഒപ്പം രാജപുരം ഇടവക ജനങ്ങളും

kvtv55     kvtv22     kvtv 1    
വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരൊടൊപ്പം -     ഇറ്റാലിയൻ ക്നാനായ യുവജന കൺവെൻഷന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം     "തൊമ്മിച്ചനാണ്‌ താരം"    
Script by Abraham Vazhpally     From St.Marys's Chicago     Knanaya History Song By Jayesh    
Biju james Singer