ക്നാനായ ഓട്ടം തുള്ളൽ KKCA ക്നാനായ ഓണത്തനിമ 2017 ഓട്ടം തുള്ളൽ (Knanaya Ottamthullal full version). കഥ, തിരക്കഥ, സംവിധാനം, അവതരണം John Abraham

KCS NEWS LETTER     KCS NEWS LETTER     kvtv55    
kvtv22     kvtv 1     വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരൊടൊപ്പം -    
ഇറ്റാലിയൻ ക്നാനായ യുവജന കൺവെൻഷന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം     "തൊമ്മിച്ചനാണ്‌ താരം"     Script by Abraham Vazhpally    
From St.Marys's Chicago