ക്നാനായ മക്കൾക്ക് ഒര് ഉണർത്ത് പാട്ടുമായി കുറുമുള്ളൂരിൽ നിന്നും ജയേഷും സജിയും.

KCS NEWS LETTER     KCS NEWS LETTER     kvtv55    
kvtv22     kvtv 1     വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരൊടൊപ്പം -    
ഇറ്റാലിയൻ ക്നാനായ യുവജന കൺവെൻഷന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം     "തൊമ്മിച്ചനാണ്‌ താരം"     Script by Abraham Vazhpally    
From St.Marys's Chicago