നിത്യപ്രകാശമേ !....നിന്നിൽ അലിയാൻ -

From St.Marys's Chicago     Knanaya History Song By Jayesh     Biju james Singer    
Christmas Wishes from Fr.Saji Pinarkayil     ന്യൂയോർക്ക് സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ക്നാനായ കത്തോലിക്ക ഇടവകയിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കരോൾ ഗാനം     നിത്യപ്രകാശമേ !....നിന്നിൽ അലിയാൻ -    
നിത്യപ്രകാശമേ !....നിന്നിൽ അലിയാൻ -     Thomas John kakkanadu EKM     Thomas John kakkanadu EKM    
Thomas John kakkanadu EKM